Journey Designer – Tự động hoá

Chiến dich muốn thành công một yếu tốt rất quan trọng là xây dựng một chuỗi các nội dung gửi đến những khách hàng phù hợp. Mang lại giá trị chuyển đổi cao.

Ngày nay nội dung các thông điệp tự động hóa còn rất cơ bản và rời rạc

Gửi mail khi login
Gửi mail khi đặt hàng thành công
Gửi mail khi …

Gửi thông điệp bằng chatbot hàng loạt 

và hấu hết không tạo ra việc chuyển đổi tiếp theo cho khách hàng

MAXCDP giúp cho doanh nghiệp gửi những thông điệp liên tục tạo thành chuỗi kết nối nội dung của một chiến dịch tiếp thị để khách hàng tương tác thường xuyên với dịch vụ từ đó doanh nghiệp sẽ tạo được phễu người dùng. Công cụ còn giúp cho việc hiểu rõ hành vi khách hàng có quan tâm đến dịch vụ A hay không nếu không quan tâm A thì gửi B sẽ giúp cho doanh nghiệp tránh gửi những thông điệp mà khách không quan tâm  để hiểu hơn MAXCDP sẽ đưa ra một chuỗi thông điệp cơ bản sau

Email giới thiệu sản phẩm mới cho tập khách hàng đã có, nếu khách hàng có mở mail hoặc click vào nội dung mail thì gửi một thông điệp tiếp theo nói chi tiết hơn về sản phẩm, nếu khách mở mail thì gửi một discount cùng thông điệp đặt hàng cho sản phẩm
Các khách hàng không mở mail thì chờ 3 ngày gửi lại email mới.

Facebook Comments