Analytics – Phân tích dữ liệu

Để chiến dịch tiếp thị mạng lại hiệu quả cao,  người vận hành phải có những công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu, hiển thị trực quan và nhanh chóng từ đó đưa ra những điều chỉnh tiếp theo. Từ nhu cầu thực tế này MAXCDP đã xây dựng một số bộ phân tích dữ liệu như sau:

Phân tích insight

MAXCDP hoạt động trên sự phân tích trang đích để biết được các chỉ số khách hàng cũ, khách hàng mới. và mọi hoạt động của người dùng trên trang đích (xem sản phẩm, đặt hàng nhưng chưa mua hàng, …) để tối ưu thông điệp người dùng

Phân tích phân lớp

MAXCDP sẽ trực quan quá trình chuyển đổi của phân lớp khách hàng đưa ra cái nhìn trực quan những vấn đề hiệu quả, cũng như chưa hiệu quả từ đó giúp người vận hành đưa ra những thay đổi nhanh chóng cho phân lớp khách hàng hiện tại

Mô hình R(Recent) – F(Frequency) – M(Moterey)

MAXCDP phân tích hành vi mua hàng của người dùng để đưa ra mô hình RFM giúp cho doanh nghiệp phân lớp được khách hàng tiềm năng, khách hàng vip, khách hàng rời bỏ dịch vụ từ đó đưa ra những thông điệp hợp lý để tạo ra sự chuyển đổi: quay lại sử dụng dịch vụ, dùng dịch vụ nhiều hơn …

Mô hình Cohort